Decathlon Campanyes Internes

Disseny d’infografies i creació de mascota per a campanyes de comunicació interna de la botiga de Decathlon a l’Illa Diagonal.