Explorer Capsule Sci-fi Project

El projecte ha estat complicat perquè la forma ovalada de l’estructura exterior havia d’encaixar amb els elements interiors. El fuselatge transparent permet una millor visió de l’exterior. A la part superior hi ha un drone que es pot moure de manera independent. L’escala es plega ocupant el mínim espai. La porta s’obre cap amunt per millorar la sortida. Els motors giren en paral·lel i independentment. Els patins d’aterratge també es pleguen per millorar l’aerodinàmica a altes velocitats.

 

Il·luminació

• Llums de posició
• Focos direccionales
• Llums interiors
• Efectes per a motors
• Il·luminació ambiental de volum
• Llums Maya, HDRI i llums Arnold

 

Textures

 Mapes 4K

• PBR amb Substance
• UV mètode UDIM per a qualitat de cinema 4k

 

Renderització

• Renderització amb Arnold Render

• Video: After Effects
• Animació de renderització: https://superrendersfarm.com/